целеустремленный

1. nastawiony na określony (wytyczony) cel, na osiągnięcie celu, zmierzający(konsekwentnie) do (osiągnięcia) celu;
2. ukierunkowany, konsekwentny;
Источник: Русско-польский словарь на Gufo.me