щербина

Ж 1. kələ-kötürlük, nahamarlıq; 2. çopur yeri, çopurluq.

Источник: Русско-азербайджанский словарь на Gufo.me