щадить

Несов. 1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhmi gəlmək; yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; не щадить врага düşmənə aman verməmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, əsirgəmək; щадить своё здоровье öz səhhətini qorumaq (gözləmək); не щадя своих сил qüvvəsini əsirgəmədən.

Источник: Русско-азербайджанский словарь на Gufo.me