идейный

1. идея söz. sif.; идейная сторона вопроса məsələnin ideya cəhəti; 2. ideyalı, ideyasına sadiq, əqidəli; идейная литература ideyalı ədəbiyyat; 3. məfkurəvi; идейное руководство məfkurəvi rəhbərlik.

Источник: Русско-азербайджанский словарь на Gufo.me