забиться

Сов. 1. gizlənmək, soxulmaq, sıxılmaq; забиться в угол küncə sıxılmaq; 2. döyünməyə başlamaq, çırpınmağa başlamaq; çapalamağa başlamaq; у меня сердце забилось ürəyim döyünməyə başladı; 3. tutulmaq, tıxanmaq, dolmaq.

Источник: Русско-азербайджанский словарь на Gufo.me