аббревиатура

Ж abbreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU — Bakı Dövlət Universiteti, RİK — rayon icraiyyə komitəsi; 2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs.: kolxoz, sovxoz, komsomol).

Источник: Русско-азербайджанский словарь на Gufo.me