יוֹם כִּיפּוּר, יוֹם הַכִּיפּוּרִים

Судный день

יוֹם ז' [ר' יָמִים, יְמֵי-, יְמוֹת- ]

1.день 2.сутки

יוֹם רִאשוֹן [ר' יְמֵי- ]

воскресенье

יוֹם שלִישִי

вторник

יוֹם רְבִיעִי

среда

יוֹם חֲמִישִי

четверг

יוֹם שִישִי

пятница

יוֹם שַבָּת

суббота

יוֹם יוֹם

ежедневно, изо дня в день

יוֹם יוֹמִי, יוֹמיוֹמִי

1.ежедневный 2.повседневный, будничный

יוֹם הוּלֶדֶת

день рождения

יוֹם טוֹב (יו"ט)

праздник (еврейский)

יוֹם חוֹל [ר' יְמֵי- ]

будний день

יוֹם זִיכָּרוֹן

день памяти

יוֹם טוֹב שֵנִי שֶל גָלוּיוֹת

дополнительный день праздников, отмечаемый только в диаспоре

יוֹם כִּיפּוּר קָטָן

название кануна наступления еврейского месяца

יוֹם נִישׂוּאִין

годовщина свадьбы

יוֹם עֲבוֹדָה

рабочий день

יוֹם עִיוּן

симпозиум

יוֹם שַבָּתוֹן

официальный нерабочий день

יוֹם שוּק

базарный день

יוֹם שָחוֹר

чёрный день, время бедствий

יוֹם שֶכּוּלוֹ טוֹב

название времени после прихода Мессии

יוֹם יְרוּשָלַיִם

день Иерусалима

יוֹם הַשָנָה

годовщина

בְּיוֹם מִן הַיָמִים

однажды, в один из дней

יָמִים יַגִידוּ

время покажет

בְּיָמִים כְּתִיקוּנָם

в обычные дни

בְּיָמִים טרוּפִים אֵלֶה

в эти безумные дни

מִיוֹם לְיוֹם

изо дня в день

בִּן יוֹם

за один день, в один день

יוֹם הַדִין

1.день, когда после смерти человек предстаёт перед судом Всевышнего 2.Судный день; конец света

קשֵה יוֹם

тяжело работающий

יָבוֹא יוֹמוֹ

наступит час расплаты

יָמִים נוֹרָאִים זו"ר

название периода от еврейского Нового года до Судного дня (букв. страшные дни)

מִיָמִים יָמִימָה

издавна, с давних пор

מִיָמָיו

никогда в жизни (в прошлом)

יְמֵי-בֵּינַימִי

средневековый

יְמֵי קֶדֶם זו"ר

древние времена

יְמוֹת הַחַמָה זו"ר

лето

יְמוֹת הַגשָמִים זו"ר

период дождей, зима в Израиле

יְמוֹת הַמָשִיחַ

дни после пришествия Мессии

אַחֲרִית הַיָמִים נ'

1.отдалённое будущее 2.конец света

דִברֵי הַיָמִים זו"ר

1.история, хроника 2. Книга хроник (название одной из книг Библии; в русском каноне: Паралипоменон)

לְקֵץ הַיָמִים

в отдалённом будущем

לֹא כָּל יוֹם פּוּרִים

не всё коту масленица (букв. не каждый день Пурим)

יוֹם-פּקוּדָה

решающий день

בְּיָמֵינוּ

в наши дни

יוֹמַיִים

два дня

הַיוֹם שֶאַחֲרֵי

следующий день

יוֹם בָּהִיר אֶחָד

в один прекрасный день

יוֹם הַשִוויוֹן

равноденствие

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me