יָרַד פּלָאִים

Резко опустился, резко упал вниз (цена, успехи)

פֶּלֶא ז' [ר' פּלָאִים, פִּלאֵי-]

чудо

אֵין פֶּלֶא

неудивительно

פּלָאִים

чудесно; очень сильно

פִּלאֵי פּלָאִים

1.чудо из чудес 2. чудеса! (восторженное восклицание)

סִיר-פֶּלֶא ז'

«чудо» (форма для пирогов)

בְּאוֹרַח פֶּלֶא

чудом, чудесным образом

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me