יַהֲדוּת

יַהדוּת, יַהֲדוּת נ'

1.иудаизм, еврейская вера, культура и традиция 2.еврейство

יַהדוּת הַדמָמָה

«еврейство молчания» (еврейство Сов. Союза)

יַהדוּת הַתפוּצוֹת

евреи диаспоры (стран рассеяния)

מַדָעֵי הַיַהדוּת ז"ר

науки, изучающие всё, связанное с иудаизмом

יַהדוּת אוֹרתוֹדוֹקסִית

ортодоксальный иудаизм

יַהדוּת קוֹנסֶרבָטִיבִית

консервативный иудаизм

יַהדוּת רֵפוֹרמִית

реформистский иудаизм

יַהדוּת מִתקַדֶמֶת

прогрессивный (реформистский) иудаизм

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me