יַד בַּרזֶל נ'

1.железная, крепкая рука 2.строгая дисциплина

בַּרזֶל ז'

1.железо 2.железка, железный или металлический предмет

בַּרזֶל יְצִיקָה

чугун

אִיש בַּרזֶל ז'

крепкий, железный человек

זִיכָּרוֹן שֶל בַּרזֶל ז'

крепкая память

מְסִילַת בַּרזֶל נ'

железнодорожное полотно

נִכסֵי צֹאן בַּרזֶל ז"ר

1.вечные ценности 2.часть приданого, возвращаемая женщине в случае смерти мужа или развода

תקוּפַת הַבַּרזֶל נ'

железный век

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me