יְשַר-דֶרֶך

יְשַר-דֶרֶך

честный, прямой, порядочный, праведный человек

דֶרֶך I נ' [דַרכּוֹ; ר' דרָכִים, דַרכֵי-]

1.путь, дорога 2.проход, проезд 3.образ, метод, способ 4.наклонение (грам.)

בְּדֶרֶך

1.с помощью, посредством 2.(неким) образом

בְּדֶרֶך זוֹ

таким образом

בַּדֶרֶך

в пути

כְּדֶרֶך שֶ-

подобно тому как...

בְּדֶרֶך אַקרַאי / מִקרֶה

случайно, непреднамеренно

בְּדֶרֶך כּלָל

вообще, как правило, обычно

בְּדֶרֶך מָשָל

например

בְּדֶרֶך נֵס

чудом

בְּדַרכּוֹ שֶלוֹ

по-своему

כְּדֶרֶך

по обычаю, так как это делают...

עַל דֶרֶך

согласно, (неким) образом...

דַרכּוֹ ל-

он имеет обыкновение

לְפִי דַרכּוֹ

по его обыкновению, его собственным путём

כְּדַרכּוֹ

1.по его обыкновению 2.естественным, нормальным путём

שֶלֹא כְּדַרכּוֹ

1.не по своему обыкновению 2.противоестественным путём

כְּדַרכּוֹ בַּקוֹדֶש

как обычно (иронично)

מִדֶרֶך הַטֶבַע

естественным образом

דֶרֶך אַגַב, בְּדֶרֶך אַגַב

кстати, между прочим

דֶרֶך אֶרֶץ

1.вежливость, поведение согласно нормам и обычаю 2.уважение

דֶרֶך בּוּרמָה

дорога через горы в Иерусалим (в Войну за Независимость)

דֶרֶך הַבּשָׂמִים

древний путь благовоний (из Южной Аравии через Аравийский и Синайский п-ов до побережья Средиземного моря)

דֶרֶך הַיָחִיד

дорога в частном владении

דֶרֶך הַיָם

древний сухопутный маршрут из Египта через Палестину в Сирию и Месопотамию

דֶרֶך יְשָרָה / הַיָשָר

честное, достойное поведение

דֶרֶך הַמֶלֶך

главная дорога; основной путь

דֶרֶך הַמֶשִי

Великий Шёлковый путь (от Китая до Ближнего Востока)

דֶרֶך הָעוֹלָם

так, как принято

דֶרֶך לְלֹא מוֹצָא

1.тупик 2.безвыходное положение

דֶרֶך מְהִירָה

скоростная трасса

דֶרֶך נָשִים

менструация (архаич.)

דֶרֶך עָפָר

грунтовая дорога

דֶרֶך עֲקִיפִין

обходной путь

דֶרֶך עֲקַלָתוֹן

1.извилистая дорога 2.вокруг да около

דֶרֶך פְּעוּלָה

метод действия

דֶרֶך צלֵחָה

счастливого пути

דֶרֶך קֶבַע

постоянно

דֶרֶך קצָרָה

короче говоря

דֶרֶך שִגרָה

стандартный, обычный способ

דֶרֶך הָרַבִּים

общественная дорога

דַרכֵי נוֹעַם

увещевание

דַרכֵי שָלוֹם

мирный способ

עוֹבֵר-דֶרֶך

прохожий

תמִים-דֶרֶך

честный, праведный

בְּדֶרֶך-לֹא דֶרֶך

окольными путями

הוֹלכֵי-דרָכִים

путники, странники

לֹא זֶה הַדֶרֶך

следует действовать не так

מִפּנֵי דַרכֵי שָלוֹם

ради сохранения мира и спокойствия

הָלַך בְּדַרכּוֹ שֶל

следовал примеру кого-то

הִשחִית אֶת דַרכּוֹ

пошёл по дурному пути

דֶרֶך הַחִיווּי

изъявительное наклонение (грам.)

דֶרֶך הַצִיווּי

повелительное наклонение (грам.)

דֶרֶך הַתנַאי

условное наклонение (грам.)

פּרִיצַת דֶרֶך נ'

1.прорыв, перелом, скачок вперёд 2.новое решение задачи

פָּרָשַת דרָכִים נ'

перекрёсток дорог, распутье

קפִיצַת דֶרֶך נ'

необыкновенно быстрое передвижение

תפִילַת הַדֶרֶך נ'

молитва на дорогу

בַּחֲצִי הַדֶרֶך

на полпути

כִּבדֶרֶך אַגָב

как бы между прочим

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me