ט"וּ בְּאָב

Праздник любви (15 числа месяца Ав)

חֲמִישָה-עָשָׂר ז'

пятнадцать

הַחֲמִישָה-עָשָׂר ז'

пятнадцатый

חֲמִישָה-עָשָׂר בְּאָב (ט"וּ בְּאָב)

праздник любви (15 числа месяца Ав)

חֲמִישָה-עָשָׂר בִּשבָט (ט"וּ בִּשבָט)

Новый год деревьев (15 числа месяца Шват)

————————

пятнадцатое число месяца Ав, еврейский праздник времён Второго Храма

ט"וּ

обозначение числа пятнадцать

ט"וּ בִּשבָט

пятнадцатое число месяца Шват, Новый год деревьев

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me