חוּגִים רְחָבִים

Широкие круги общественности

חוּג ז'

1.круг 2.кружок 3.слой (общества) 4.тропик 5.кафедра, отделение (в университете)

הָחוּג הַנוֹצֵץ

высший свет общества

חוּג הַמִשפָּחָה

семейный круг

חוּג הַסִילוֹן

преуспевающие слои общества

חוּג הַסַרטָן

тропик Рака

חוּג הַקוֹטֶב

полярный круг

חוּגִים מְקוֹרָבִים

приближенные (к кому-то) круги

חוּגִים מוּסמָכִים

ответственные круги

חוּג בַּיִת [ר' חוּגֵי בַּיִת]

тематическое собрание людей в частном доме

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me