חוֹק הַמְשִיכָה

Закон тяготения

חוֹק ז' [ר' חוּקִים]

закон, установление, правило, право

חוֹק בַּל יַעֲבוֹר

ненарушимый закон

חוֹק בַּרזֶל

жёсткое правило (букв. железный закон)

חוֹק הַבּרִירָה הַטִבעִית

закон естественного отбора

חוֹק הַג'וּנגֶל

закон джунглей

חוֹק הַהִתייַשנוּת

закон о сроке давности (о ненаказании за давние преступления)

חוֹק הַהַתמָדָה

закон инерции

חוֹק וָסֵדֶר

правопорядок, законность

חוֹק טֶבַע

закон природы

חוֹק יְסוֹד

основной закон

הַחוֹק הַיָבֵש

сухой закон

חוֹק לֹא כָּתוּב

неписанный закон

חוּקי מֶרפִי

законы Мерфи

חוּקי נִירֶנבֶּרג

нюренбергские законы

חוֹק עוֹלָם

вечный закон

חוֹק הַעוֹנשִין

уголовный кодекс

הַחוֹק הַעוֹת'מָאנִי

оттоманский закон

חוֹק לִימוּדִים

курс обучения, программа обучения

חוֹק עֵזֶר

постановление местных властей

הַחוֹק הַפּלִילִי

уголовное право, уголовный кодекс

חוֹק פַּרקִינסוֹן

закон Паркинсона

חוֹק הַשבוּת

закон о возвращении (евреев в Израиль)

חוֹק שִימוּר הָאֶנֶרגיָה

закон сохранения энергии

חוֹק הַשִיפּוּט הַצבָאִי

военное право

הוּצָא מִחוּץ לַחוֹק

объявлен вне закона

חוֹק בִּפנֵי עַצמוֹ

сам себе закон

מִחוּץ לַחוֹק

вне закона

כַּחוֹק

по правилам; законно

שֶלֹא כַּחוֹק

не по правилам; незаконно

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me