חוֹסֶר נִיסָיוֹן

חוֹסֶר נִיסָיוֹן

неопытность

חוֹסֶר ז'

отсутствие, нехватка

חוֹסֶר אַחֲרָיוּת

безответственность

חוֹסֶר אוֹנִים

беспомощность, бессилие

חוֹסֶר בַּגרוּת

незрелость

חוֹסֶר בִּיטָחוֹן

неуверенность

חוֹסֶר דָם

малокровие, анемия (мед.)

חוֹסֶר הוֹכָחוֹת

отсутствие доказательств

חוֹסֶר הֵעָנוּת

отсутствие отзывчивости

חוֹסֶר הַכָּרָה

1.несознательность 2.бессознательное состояние

חוֹסֶר הִתחַשבוּת

неуважение, невнимание (к кому-либо)

חוֹסֶר וַדָאוּת

неуверенность

חוֹסֶר זְהִירוּת

неосторожность

חוֹסֶר טַעַם

безвкусица, бессмысленность

חוֹסֶר טַקט

бестактность

חוֹסֶר יְכוֹלֶת

неспособность

חוֹסֶר יֵשַע

беспомощность

חוֹסֶר כּוֹל

нищета

חוֹסֶר מְנוּחָה

беспокойство

חוֹסֶר מַעַשׂ

бездействие

חוֹסֶר מַשמָעוּת

бессмысленность

חוֹסֶר מִשקָל

невесомость

חוֹסֶר נוֹזלִים

обезвоживание

חוֹסֶר נִימוּס

невежливость, бесцеремонность

חוֹסֶר סַבלָנוּת

отсутствие терпения, нетерпеливость

חוֹסֶר סִיפּוּק

неудовлетворенность

חוֹסֶר עֲבוֹדָה

безработица

חוֹסֶר עִנייָן

незаинтересованность

חוֹסֶר עֵירָנוּת

отсутствие бдительности

חוֹסֶר רְגִישוּת

отсутствие чувствительности

חוֹסֶר רֶגֶש

бесчувственность, холодность

חוֹסֶר רַחֲמִים

безжалостность, жестокость

חוֹסֶר רָצוֹן

неохота

חוֹסֶר שֵינָה

бессонница

חוֹסֶר שלִיטָה

отсутствие контроля (над чем-то)

חוֹסֶר תוֹם לֵב

недобросовестность, нечестность

חוֹסֶר תחוּשָה

отсутствие ощущения

חוֹסֶר תֵיאָבוֹן

отсутствие аппетита

חוֹסֶר תִקווָה

безнадежность

חוֹסֶר-חִיבָּה ז'

неприязнь

בְּחוֹסֶר-עִנייָן

без всякого интереса

חוֹסֶר אֵמוּן ז'

недоверие

חוֹסֶר הַסכָּמָה ז'

несогласие

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me