חוֹכמָה חִיצוֹנִית

Светские (нерелигиозные) науки

חוֹכמָה נ'

1.мудрость, ум 2.знание, наука

חוֹכמוֹת

премудрости (разг.)

בּלִי חוֹכמוֹת

без излишних премудростей

זה לֹא חוֹכמָה

не большого ума дело

חוֹכמָה גדוֹלָה

не велика мудрость (разг.)

חוֹכמָה יְווָנִית

древнегреческая философия и литература

חוֹכמָה לְאַחַר מַעֲשֶׂה

быть умным задним числом

חוֹכמָה נִסתָרָה (ח"ן)

Каббала (уст.)

חוֹכמַת הָאֱמֶת

Каббала

חוֹכמַת הַדִיבּוּר

риторика (уст.)

חוֹכמַת הַיָד

хиромантия (уст.)

חוֹכמַת הַנִסתָר

Каббала

חוֹכמַת הַפַּרצוּף

физиогномика

חוֹכמַת חַיִים

жизненный опыт

חוֹכמַת יִשׂרָאֵל

еврейская традиция, философия, культура

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me