חֶשבּוֹן ז' (ר' חֶשבּוֹנוֹת)

1.счёт 2.арифметика

עַל הַחֶשבּוֹן

авансом, на счёт

עַל חֶשבּוֹן הַבַּיִת

за счёт хозяина

עַל חֶשבּוֹן הַבָּרוֹן

«Пушкин заплатит» (разг.)

עַל חֶשבּוֹנוֹ שֶל

1.относительно 2.за чей-то счёт

חֶשבּוֹן אִינטֶגרָאלִי

интегральное исчисление

חֶשבּוֹן אִינפִינִיטֶסִימָאלִי

исчисление бесконечно малых

חֶשבּוֹן בַּנק

банковский счёт

חֶשבּוֹן דִיפֶרֶנצִיאָלִי

дифференциальное исчисление

חֶשבּוֹן חִיסָכוֹן

сберегательный счёт

חֶשבּוֹן חָסוּם

банковский счёт с ограничениями

חֶשבּוֹן מַטבֵּעַ חוּץ

валютный счёт

חֶשבּוֹן מְשוּתָף

совместный счёт (в банке)

חֶשבּוֹן נוֹקֵב

бескомпромиссный счёт

חֶשבּוֹן נֶפֶש

1.подведение итогов (своей жизни) 2.самоанализ

חֶשבּוֹן עָגוֹל

круглый счёт

חֶשבּוֹן עוֹבֵר וָשָב

текущий счёт (в банке)

חֶשבּוֹן פִּיקָדוֹן

закрытый на срок счёт

חֶשבּוֹן פּרוֹפוֹרמָה

предложение цены

חֶשבּוֹן שֶקִים / צֶ'קִים

чековый счёт

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me