חֶזיוֹן-

חִיזָיוֹן / חִזָיוֹן ז' [חֶזיוֹן-; ר' חֶזיוֹנוֹת]

1.представление, явление 2. видение, сон (лит.)

חֶזיוֹן לַילָה

сон (лит.)

חֶזיוֹן תַעֲתוּעִים

фата-моргана

חִיזָיוֹן אוֹר-קוֹלִי

свето-звуковое представление

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me