חֶברָה פּרָטִית

Частная фирма

חֶברָה נ' [ר' חֲבָרוֹת / חֶברוֹת, חֶברוֹת-]

1.общество 2.фирма, компания

חֶברָה (חֶברַת) אָחוֹת

сестринская компания

חֶברָה אֵם

материнская компания

חֶברָה בְּעֵירָבוֹן מוּגבָּל (חֶברָה בְּעַ"מ)

компания с ограниченной ответственностью

חֶברָה (חֶברַת) בַּת

дочерняя фирма

חֶברָה לְהַשקָעוֹת

инвестиционная компания

חֶברָה מֶמשַלתִית

государственная фирма

חֶברָה רַב-לְאוּמִית

транснациональная фирма

חֶברַת אַחזָקוֹת / גַג

концерн, холдинговая компания

חֶברַת בִּיטוּחַ

страховая компания

חֶברַת הַשֶפַע

общество изобилия, зажиточная часть общества

חֶברַת נֶאֱמָנוּת

траст-компания

חֶברַת נְסִיעוֹת

туристическая фирма

חֶברַת סַפָּנוּת

судоходная компания

חֶברַת קָש

существующая на бумаге (соломенная) фирма, липовая фирма

חֶברַת תְעוּפָה

авиакомпания

אִיש חֶברָה ז'

общительный человек, человек, любящий общество

חֶברָה קַדִישָא

погребальное братство

מַדָעֵי החֶברָה ז"ר

общественные науки

בְּחֶברַת-

в компании (кого-либо), вместе с

הָחֶברָה הַגבוֹהָה

высший свет

אִיֵי הָחֶברָה ז"ר

острова Сообщества (в Полинезии)

Источник: Иврит-русский словарь на Gufo.me