ağıl

1) ум, разум, рассудок; 2) загон, скотный двор. Аğıl- ağıla vermək обдумать совместно, столковаться, обсуждать, обсудить, посоветоваться; ağıl dəryası 1) воплощение ума, человек с великим, обширным умом, кругозором; 2) умник (иронически); ağıl dişi зуб мудрости; ağıl işlətmək умствовать, мудрить; ağıl işlətmək умствовать, мудрить; ağıl satmaq см. ağıl xərcə vermək; ağıl ummaq ожидать умные поступки (от кого-либо); ağıl xərcə vermək умничать, мудрствовать, мудрить; ağıl çatmaq постигать; ağıldan kasıb (ağıldan kəm, ağıldan naqis) слабоумный, малоумный, чудаковатый; балда, идиот; ağla gəlmək образумится; понять свою ошибку, опомниться; ağla gətirmək вспоминать, припоминать; ağla görə по уму, сообразно уму, по мнению, в соответствии с умом, по разумению; ağla sığmaq допускать, постигнуть; ağlı başına gəlmək 1) поумнеть, образумиться; 2) опомниться, прийти в сознание; ağlı başından çıxmaq 1) лишиться ума, сходить с ума; 2) обезуметь, терять голову, стать не уравновешенным, исступиться; ağlı zail (zay) olmaq потерять рассудок, лишиться ума, помешаться, стать ненормальным; ağlı kəsmək 1) поверить, понимать, осознавать, убедиться, соображать, смыслить; 2) представлять себе реальность (чего-нибудь), допускать; ağlı getmək увлекаться, облюбовать и быть в восторге; ağlı çaşmaq помешаться; ağlını almaq очаровать (кого), души не чаять (в ком); ağlını başına yığmaq (toplamaq, cəmləmək, cəm eləmək) 1) собраться с мыслями, сосредоточиться мыслями; 2) образумиться, взять себя в руки, угомониться; ağlını itirmək растеряться, потерять голову, разум; ağlını uduzmaq 1) поддаваться обману, уловкам; обмануться; 2) попасть впросак, поступать опрометчиво.

Источник: Азербайджанско-русский словарь на Gufo.me