bilavasitä döyüş
üçün gämiläri bir-birinı yanaşdırmaq

Ссылка на выделенный текст