м. церк. куча, купа или круг. Посадити вся на споди, на траве зелене, Марк. (вероятно это: на испод, на землю?).
Ссылка на выделенный текст