один, а за ним и всех позевота взяла. Раззёва об. или раззевай м. зевала, зевака, разиня, разява, ротозей. Раззевул(н)иться пск. зазеваться.
Ссылка на выделенный текст