дурочка умалит. дурашка, дуранюшка об. ласкат. Дуралей, дурандай, дурандас, -сина, дуростель, дурачина, дурачища, дурища, дурень, дурашман, дурбень м. дуруша, дурища, дурында, дурища, дурафья ж. дурняшка, дурнушка об. дурак и дура,
Ссылка на выделенный текст