(Aylwin Azocar) Патрисио (р. 1918) - президент Чили с марта1990. В 1950-70-е гг. неоднократно избирался председателемХристианско-демократической партии. С 1965 сенатор, в 1971-73 председательсената.
Ссылка на выделенный текст